Polityka ochrony danych osobowych


Ellos Group Sweden AB, corp. i.d. 556217-1925, Ödegärdsgatan 6, 501 86 Borås, Szwecja (”Jotex) przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującym prawem, w tym z ogólnym rozporządzeniem UE o ochronie danych osobowych, jako administrator danych osobowych. Określenia "my, nasze, nasz i nas" odnoszą się do Jotex.

Polityka ochrony danych osobowych