Warunki ogólne
Postanowienia ogólne


Administratorem strony www.jotex.pl jest Spółka Ellos AB („Jotex”) z siedzibą w Borås 501 86, Szwecja, wpisana do szwedzkiego rejestru działalności gospodarczej pod numerem 556044-0264. Zwroty „my”, „nasze” i „nam”, użyte w tekście poniżej, odnoszą się do firmy Jotex.

Aby zarejestrować konto w na naszej stronie lub dokonać zakupu produktu lub produktów, należy mieć ukończone 18 lat. Dokonywanie zakupu przez osoby, które nie ukończyły jeszcze 18 lat, możliwe jest za zgodą rodzica lub opiekuna. Dokonując zakupu produktu z naszej oferty, rejestrując konto w naszym serwisie, korzystając z jakiejkolwiek usługi oferowanej na naszych stronach i/lub korzystając z naszych aplikacji mobilnych, Klient akceptuje obowiązujące Warunki ogólne, potwierdzając jednocześnie, że dane które podaje są prawidłowe.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany Warunków ogólnych, przy czym wszelkie wprowadzone zmiany wejdą życie po upływie 30 dni od i daty ich publikacji na naszej stronie.
Dane spółki


Telefon:
124 207 000


Infolinia czynna:
Od poniedziałku do piątku: 08:30 - 11:30


Adres:
Adres: Ellos AB, 501 86 BORÅS, Szwecja


Wpis do szwedzkiego rejestru działalności gospodarczej:
556044-0264


E-mail:
customerservice@jotex.pl
O nas


Jotex to wiodąca marka w branży e-commerce w zakresie projektowania i aranżacji wnętrz. Firma powstała w Szwecji i obecnie działa na rynkach Norwegii, Danii, Finlandii, Polski, Niemiec, Holandii i Austrii. Nasze produkty są sprzedawane również przez innych europejskich partnerów z obszaru e-commerce. Jotex to przedsiębiorstwo pionierskie i innowacyjne, które swoją pierwszą platformę e-commerce otworzyło w 2002 roku. Szeroki katalog produktów obejmuje zasłony, meble, tkaniny pościelowe, elementy dekoracyjne i dywany. Oferta skierowana jest do Klientów zainteresowanych wystrojem wnętrz. W każdej kategorii produktów oferujemy Klientowi szeroką gamę produktów o zróżnicowanym przedziale cenowym.Ceny i opłaty


Ceny i opłaty mogą ulec zmianie w związku z okolicznościami, na które nie mamy wpływu. Może to zostać spowodowane na wskutek znaczących zmian cen surowców, wahań kursów walut lub podwyższonych stawek podatku VAT. Wszystkie ceny zawierają podatek VAT. Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedniego dostosowania naszych cen i opłat, jeśli stawki VAT zostaną zmienione. Różne typy ekranów oraz indywidualne ustawienia obrazu monitorów, wpływają na prezentację kolorów, w związku z czym nie jesteśmy w stanie zagwarantować, że odcień produktu wyświetlany na stronie internetowej sklepu odpowiada rzeczywistości. Nie odpowiadamy za ewentualne błędy w pisowni oraz w druku.Aktualne opłatyDostawa przesyłki standard:  19 złotych


Dostawa przesyłki gabarytowej:  99 złotych


Zwrot przesyłki standard:  19 złotych


Zwrot przesyłki gabarytowej:  99 złotych


Opłata za nieodebranie przesyłki standard:  19 złotych


Opłata za nieodebranie przesyłki gabarytowej:  99 złotych

Metody płatnościPłatność kartą bezpośrednio przy zakupie na jotex.pl

Akceptujemy karty: Visa, Mastercard, Maestro

Szybkie przelewy online oraz BLIK bezpośrednio przy zakupie na jotex.pl
Jak dokonać zwrotu?


Aby dokonać zwrotu, należy wpisać dane zwracanego produktu na formularzu dołączonym do przesyłki lub na formularzu znajdującym się pod tym linkiem www.uokik.gov.pl/download.php?id=1216. By wymienić zwracany produkt, wystarczy złożyć nowe zamówienie na stronie jotex.pl. Ponadto należy użyć etykiety „Przesyłka zwrotna”.
Anulowanie zamówień


Po przejściu do kasy, Klient ma wciąż możliwość dodawania, anulowania i zmieniania zamówienia do momentu kliknięcia na przycisk „Potwierdź zamówienie”. Po kliknięciu na przycisk „Potwierdź zamówienie” zamówienie zostaje ostatecznie potwierdzone i zakończone. Klient ma jednak możliwość zwrotu wszystkich niechcianych produktów po ich otrzymaniu. Naliczona zostanie opłata za zwrot przesyłki. Więcej informacji na temat naszej polityki zwrotów znajduje się w akapicie „Prawo do zwrotu”.
Zwrot pieniędzy


Sposób zwrotu środków zależy od metody opłacenia zamówienia. Informacja o zwrocie środków dla różnych metod płatności znajduje się poniżej.
Karta:

Środki zwracane są na tę samą kartę, za pomocą której dokonano pierwotnej płatności.Szybkie przelewy online oraz BLIK:

Zwrot środków nastąpi na Twoje konto bankowe.
Dostawa


W przypadku poważnego opóźnienia dostawy możliwe jest anulowanie zamówienia.
Metody dostawy

W zależności od rozmiaru i/lub wagi produktu, oferujemy dwa sposoby wysyłki. Każdorazowo doliczane są koszty dostawy. W przypadku podzielenia zamówienia na kilka przesyłek, płacisz za dostawę tylko raz.
Dostawa (przesyłka standard)

Dostawa mniejszych przesyłek zajmuje od 3 do 6 dni roboczych. Otrzymasz wiadomość o przewidywanym terminie dostawy przesyłki.
Dostawa (przesyłka gabaryt)

Większe i cięższe produkty dostarczane są do granic posesji (bez wniesienia) przez firmę kurierską DHL. Czas dostawy różni się w zależności od produktu. Szczegółowe informacje na temat czasu dostawy można zobaczyć przy składaniu zamówienia.
Spory


W przypadku nierozstrzygniętych sporów, zalecamy kontakt z jedną z Krajowych Rad ds. Sporów Konsumenckich, o której informacje można znaleźć w urzędach i na stronach internetowych powiatowych (miejskich) Rzeczników Praw Konsumentów, organizacji pozarządowych wspierających konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronach internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php lub http://polubowne.uokik.gov.pl/rejestr,5,pl.html lub poprzez Punkty Kontaktowe ds. ADR/ODR, Plac Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa, telefon 22 55 60 332, 22 55 60 333, e-mail: kontakt.adr@uokik.gov.pl. Możliwe jest również skorzystanie z usługi internetowego rozstrzygania sporów dostępnej na stronie internetowej Komisji Europejskiej: http://ec.europa.eu/odr.
Wsparcie i klienta


Naszym założeniem jest odpowiadanie na zapytania otrzymane mailowo w ciągu 24 godzin od momentu ich otrzymania. Dotyczy to jedynie dni roboczych i zapytań dotyczących zakupów i zamówień, które zostały już złożone. W przypadku nieudzielenia odpowiedzi na zapytanie Klienta w ciągu 48 godzin, wysyłamy powiadomienie o przyczynie opóźnienia. W przypadku bardziej złożonych zapytań, takich jak reklamacje, problemy z dostawą itd., czas odpowiedzi może ulec wydłużeniu.
Gwarancje i obsługa klienta


Zwracamy koszty szkła i porcelany rozbitych podczas transportu. By zgłosić uszkodzone podczas transportu produkty lub w razie pytań prosimy o kontakt pod numerem 124 207 000 lub wysłanie wiadomości e-mail na adres: customerservice@jotex.pl.
Inne
Jak mogę otrzymać fakturę VAT?


Twój paragon znajdziesz na odwrocie listu przewozowego. Skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta przez formularz kontaktowy po pomyślnym doręczeniu przesyłki, jeśli potrzebujesz fakturę VAT. Fakturę możemy wystawić wyłącznie na dane osoby fizycznej, na której koncie zostało złożone zamówienie. Aktualnie nie oferujemy możliwości dokonania zakupów na firmę z numerem NIP.
Przesyłanie pieniędzy


Nie ponosimy odpowiedzialności za gotówkę, czeki lub środki płatnicze przesyłane do nas pocztą.
Wyłudzanie

Wszelkie akty i próby wyłudzeń lub hakerstwa są przez nas zgłaszane na policję. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia lub anulowania Twojego zamówienia, jeżeli istnieje uzasadnione podejrzenie wyłudzenia, zhakowania konta lub innych ataków na naszą stronę.
Siła wyższa


Jesteśmy zwolnieni z odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszych Warunków ogólnych, jeżeli jest ono spowodowane okolicznościami łagodzącymi opisanymi poniżej, a okoliczności te uniemożliwiają, komplikują lub opóźniają spełnienie wspomnianych Warunków. Na okoliczności łagodzące Siły wyższej składają się między innymi działania lub niemożność działania ze strony władz, nowe lub zmienione prawo, konflikt na rynku pracy, lokaut pracowników, blokady, pożar, powódź, sabotaż lub poważne awarie i wypadki. Siła wyższa to też między innymi oficjalne postanowienia władz mające negatywny wpływ na rynek i produkty np. postanowienia na temat napisów ostrzegawczych lub zakazy handlu i inne oraz wszelkiego rodzaju recesje gospodarcze.